Właściwość terytorialna

Prawo wierzyciela do wyboru komornika:
Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W takim przypadku wierzyciel dokonując wyboru komornika składa oświadczenie w treści wniosku egzekucyjnego, że "korzysta z prawa wyboru komornika w trybie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji". Powyższe prawo wyboru podlega ograniczeniu - jeśli egzekucja dotyczy spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art 921 kpc egzekucja taka należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Właściwość terytorialna Komornika w Bydgoszczy obejmuje następujące gminy:
Miasto i Gmina Bydgoszcz,
Gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Solec Kujawski
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.)