KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KANCELARII

Kancelaria wznowiła obsługę bezpośrednią interesantów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Należy zachować szczególną ostrożność oraz zapoznać się z poniższymi zasadami:

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
  1. W kancelarii mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów chorobowych (np. kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie), które nie są objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
  2. Obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.
  3. Każda osoba wchodząca do kancelarii ma obowiązek zdezynfekować ręce udostępnionym płynem.
  4. Należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów od innych osób.
  5. W kancelarii mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy z siedzibą w Solcu Kujawskim
Krzysztof Dziedzic


ul. Toruńska 6, 86-050 Solec Kujawski,
tel. 52 349 32 13, mail: bydgoszcz8@komornik.pl
Mapa

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.)