komornik Fordon

Dziedzic komornik sądowy

Prawo wierzyciela do wyboru komornika:
Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W takim przypadku wierzyciel dokonując wyboru komornika składa oświadczenie w treści wniosku egzekucyjnego, że "korzysta z prawa wyboru komornika w trybie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji". Powyższe prawo wyboru podlega ograniczeniu - jeśli egzekucja dotyczy spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art 921 kpc egzekucja taka należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Właściwość terytorialna Komornika w Bydgoszczy obejmuje następujące gminy:
Miasto i Gmina Bydgoszcz,
Gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Solec Kujawski


Kontakt z nami

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Krzysztof Dziedzic

ul. Chodkiewicza 14/5
85-064 Bydgoszcz

tel. 52 349 32 13
mail: bydgoszcz8@komornik.pl

Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30
wtorek: 8.00-17.30
piątek: 7.30-14.00

Przyjmowanie interesantów:
wtorek: 10.00-16.00

Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. 1 Oddział w Bydgoszczy 50 1020 1462 0000 7802 0302 3033

Formularz kontaktowy


Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.)