Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy Krzysztof Dziedzic


ul. Chodkiewicza 14/5, 85-064 Bydgoszcz,
tel. 52 349 32 13, mail: bydgoszcz8@komornik.pl
Mapa

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.)